Faglig tilgang og metode

Gennem en personlig og autentisk tilgang til den enkelte borger skal der vises respekt for borgerens historie, følelser og livssituation. Vi ønsker at fremstå anerkendende i forhold til borgerens styrker og kompetencer og sammen med dem støtte dem til udvikling. Den givne støtte vil være situationsbestemt og personlig

Det grundlæggende i måden at arbejde, tænke og samarbejde på, vil i Taarnborg være NLP (neuro lingvistisk programmering), fra leder til medarbejder og frem til vores borgere, igennem det daglige arbejde. Vores faglige målsætning vil i videst muligt omfang blive båret af borgernes ønsker og mål for deres tilværelse, med afsæt i tanken om at skulle respektere andres billede af verden og at mennesker har de ressourcer de skal bruge…. Bare med støtte og coaching derhen
Når medarbejdernes tanker og arbejdet i huset er baseret på forudsætningerne indenfor NLP, vil relations arbejdet blive tydeligere, hvem fungerer man sammen med? Hvorfor? Hvordan kan det specifikt styrkes? Hvordan får den enkelte borger mest ud af sine egne evner?

Mål

Fagligt skal det synliggøres blandt andet gennem arbejdet med f.eks. udviklingsplaner, at de bliver tydelige i deres målsætning, som så vidt muligt er skabt af borgeren selv, og i dialogen, både med medarbejderne og borgerne i huset og borgernes hjemkommuner.
Åbenhed i samarbejdet med pårørende og eksterne kontakter når der skal arbejdes med borgernes mål og delmål for deres tilværelse, vil gøre det nemmere at navigere i for alle parter, selvfølgelig under hensyntagen til den tavshedspligt vi er underlagt.

  • Vi skal støtte til målformulering af attraktive mål
  • Hjælpe med at sikre at målene som den enkelte ønsker, er prioriteret og vurderet så der rent faktisk kan arbejdes med dem.
  • Give daglig motivation og støtte til at fastholde både de små og de større mål.

Forudsætninger

Vi tager afsæt i de forudsætninger NLP grundlæggende er baseret på.

Det primære vil være at medarbejderne arbejder med forudsætningerne og tager dem til sig. Det vil betyde, at det bliver måden at tænke om verden omkring sig, og dermed både borgene, deres netværk og vores samarbejdspartnere. Det er det vi skal opnå. Vi ved at NLP er en effektfuld tilgang til det enkelte menneske

Det vil sikre at arbejdet med borgerne, og/eller på borgernes vegne, kommer til at foregå i en rummelig tankegang, med en accept af forskelligheder, med en faglig og personlig bevidsthed om ens egen indflydelse på relationen, og i en positiv ånd og tankegang.

Det handler om at bearbejde negative tanker, åbne ens egne tanker for muligheder, og for medarbejderne, så det bliver nemt at vurdere det enkelte menneske ud fra personens stærkeste sider og foretrukne mønstre. Målsætninger både i hverdagen og på længere sigt, kan testes og styrkes i konkrete øvelser.

Erfaring

Årsagen til at arbejde med denne tilgang er, at vores erfaring siger os, at kaotiske, angste mennesker, gavnes af, at der skabes noget positivt og konkret omkring dem.

Det skal være de muligheder og den tankegang der møder mennesker, når de flytter ind på bostedet Taarnborg.

Samarbejdet til ledelsen, både for borgere, samarbejdsparter og medarbejdere vil ligeledes tage udgangspunkt i det, at skabe mål i arbejdet/samarbejdet og finde ens styrker i samarbejdet, at kunne se og føle ting forankres, og dermed give en oplevelse af at lede sig selv bedst muligt i sit arbejde. Det vil afspejle sig i det relations arbejde vi gør med de mennesker der bor på stedet.

Ud over det vil hverdagen i praktisk forstand være miljø terapeutisk. Det vil primært være pædagogisk miljøterapi, altså ADL træning, deltagelse i videst muligt omfang i både egne og fælles aktiviteter.

Den mere analytiske tankegang om miljøterapi kan nok ikke undgås, menneskers forudsætninger for ting og deres evner, er jo grundlagt længe før de står i opgaven.  Miljø terapi skal fremme muligheden for udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder på bostedet, i samfundet og med netværket, ved at inddrage aktiviteter i hverdagen.