Hjemlige forhold i landlige omgivelser

Vi har plads på Taarnborg, ring  28720815 eller send en mail

Fysiske rammer

Taarnborg er egentlig et nedlagt landsted fra 1917, der gennem tiden er renoveret og senest brugt til almindelig familie bolig.

Det som er hovedhuset er renoveret af flere omgange, det vil kunne rumme fælles arealer og bostedets 2 første boliger på 1.sal (2 værelser hver med fælles bad + toilet).

Der er planlagt renovering og senere brug af den gamle lade bygning der ligger i forbindelse med hovedhuset.

Faciliteter

Der vil være adgang til vaske rum m.m. som er fællesfaciliteter for alle de 6-7 mennesker der kan bo på stedet.

Fælles køkkenet er en central del af husets fælles områder og herfra er der udgang til en kæmpe stor have med mulighed for aktiviteter hvis man ønsker det.

Mad/måltider

Måltider vil blive tilberedt i det fælles køkken. Der vil være tilbud om fælles spisning for det sociales skyld, og for at anspore til ansvar og opgaver i forbindelse med måltiderne.
Det vil være muligt for beboerne at ønske mad til menuen, og det vil også være muligt at hjælpe med forberedelsen.
Mange mennesker forbinder hygge og samvær med mad, og det er vores erfaring, at det har stor betydning hvad der tilberedes, at man som menneske har opgaver og deltager i tilberedningen, og det at være fælles om at spise. Det er ofte under måltiderne der samtales.

Vi ønsker at give gode råvarer, tilberedning og indtagelse af måltider, en vigtig plads på bostedet.

Mad er ofte noget af det, der bliver brugt mindre tid på, hvis man psykisk har det svært. Der kan opstå overvægt, usunde spisevaner og egentlig sygdom i den forbindelse.
Det, at være sammen, at måltiderne er værdsat og vigtige, er en rigtig god måde at skabe og have et overskueligt fælleskab på.

Aktiviteter

Planlægningen af aktiviteter er personlig. Det vil som udgangspunkt være med afsæt i hverdagen i huset, og i nærmiljøet. Der kan indgå særlige krav og ønsker fra enten borgeren selv eller dennes kommune, der gør sig gældende i forbindelse med aktiviteter, det tager vi i samarbejde stilling til på Taarnborg når borgeren lander

Det er vores erfaring at motion, daglige gøremål og social omgang med andre, er nogle af de punkter vores borgergrupper kan forventes at have udfordringer omkring. Det er nogle gange også de ting der gør det svært for den enkelte at bo i egen bolig.
Det betyder, at de ting vil stå højt på vores dagsorden for aktiviteter, hvis borgerne kan og vil deltage. Det skal være den enkeltes ønsker og den relation der kan skabes, der danner rammer for hvad der vil være som aktiviteter.

Vi har ikke planer om egentlige værksteds eller arbejdsopgaver/aktiviteter på stedet. Der kan være sammenhænge, hvor det er nødvendigt at borgerne deltager i aktiviteter uden for bostedet, kontanthjælpsmodtagere, der skal møde op i forskellige aktivitets sammenhænge for at få deres kontanthjælp, eller fysiske udfordringer der kræver optræning eller lign. hvor vi skal støtte og motivere til deltagelse.

Det kan også handle om uddannelse/skole, hvor det kan være et ønske eller krav fra den enkelte borger – ønsker og krav som vil blive indarbejdet i borgerens ugentlige planer for aktiviteter. Det er vores hensigt at støtte, motivere og samarbejde så meget det er muligt, så vores borgere kan få en indholdsrig hverdag, fyldt med de ting de selv ønsker, og som kan hjælpe med at opfylde de krav samfundet stiller til dem.