Vi har plads på Taarnborg, ring  28720815 eller send en mail

Samarbejde

Samarbejdsrelationerne uden for huset vil være med den enkelte borgers netværk og det vil være med de respektive kommuner og borgerens sagsbehandler. Ud over det, vil der være samarbejde med distriktspsykiatrien hvis det er ønsket og nødvendigt. Borgernes egne læger eller speciallæger vil blive brugt i det omfang der er behov for.

Det kan også sagtens skabes samarbejde med eksterne terapeuter og behandlinger der ikke er tilknyttet det offentlige system, hvis det er borgerens ønske.

Odsherred kommune vil også være en samarbejdspartner da bostedet ligger i nærheden af Vig. Odsherred er på mange måder en kommune med gode tilbud, både hvad angår beskæftigelse og behandling. De har også en fleksibel tilgang til mennesker med forskellige ressourcer og udfordringer.

Målgruppe

Målgruppen på Taarnborg er personer der kan visiteres til §107 bosted af deres hjemkommune. Personer med psykiatriske diagnoser, personligheds forstyrrelser, hjerneskadede i mindre grad, senhjerneskader, voksne mellem 20-60 år ca. det er ikke menneskets diagnose der er det vigtige hos os, det har langt større betydning om vi mener vi kan hjælpe, og om personen mener de kan bruge det vi tilbyder i deres videre udvikling.

Faglig tilgang og metode

I en personlig og autentisk tilgang til den enkelte borger skal der vises respekt for borgerens historie, følelser og livssituation. Vi ønsker at fremstå anerkendende i forhold til borgerens styrker og kompetencer og sammen med dem støtte dem til udvikling. Den givne støtte vil være situationsbestemt og personlig

Det grundlæggende i måden at arbejde, tænke og samarbejde på, vil i Taarnborg være NLP (neuro lingvistisk programmering)
Når medarbejdernes tanker og arbejdet i huset er baseret på forudsætningerne indenfor NLP, vil relations arbejdet blive tydeligere.

Vi ved at NLP er en effektfuld tilgang til det enkelte menneske. Det vil sikre at arbejdet med borgerne, og/eller på borgernes vegne, kommer til at foregå i en rummelig tankegang, med en accept af forskelligheder, med en faglig og personlig bevidsthed om ens egen indflydelse på relationen, og i en positiv ånd og tankegang.

Vores erfaring siger os, at kaotiske, angste mennesker, gavnes af, at der skabes noget positivt og konkret omkring dem. Det skal være de muligheder og den tankegang der møder mennesker, når de flytter ind på bostedet Taarnborg.

Ud over det vil hverdagen i praktisk forstand være miljø terapeutisk. Det vil primært være pædagogisk miljøterapi, altså ADL træning, deltagelse i videst muligt omfang i både egne og fælles aktiviteter.

Vi vil gerne præsentere en hverdag, hvor der er styr på de ting, der er krævet af os fra vores borgere og samarbejdspartnere, det skal være vores overordnede udviklings punkt.